Vind psychologen door heel België


Of kom direct in contact met psychologen via één e-mail!
U bent nu hier: »

Psycholoog Oost-Vlaanderen

Hieronder vindt u een overzicht van alle psychologen in Oost-Vlaanderen. Voor een overzicht van psychologen per plaats in de provincie Oost-Vlaanderen, ga naar psychologen Oost-Vlaanderen. Of ga naar direct contact met psychologen om via één e-mail in contact te komen met meerdere psychologen tegelijk.

1 2 3 4 5 » »»

Praktijk voor Psychoanalytische Psychotherapie

Oude Brusselseweg 71C, 9050 Gentbrugge (Oost-Vlaanderen)
Tel: 0487/90 58 99, Fax: -, BTW-nr: 0818.613.286
Opleiding


licentiaat in de klinische psychologie (Ugent)
erkend als psycholoog door de Psychologencommissie erkenningsnummer: 811108946
Diplome Universitaire troubles d'autisme et troubles apparentés (Fac. de Médecine - pôle recherche, Univ. Lille2)
postgraduaat psychotherapie in Freudiaans-Lacaniaans perspectief (Ugent)
erkend als psychoanalytisch psychotherapeut door de Ugent
eigen leeranalyse
permanente vorming en bijscholing

Werksettings

Tehuis jongeren met gedrags- en emotionele problemen
Tehuis kinderen en jongeren met autisme
Vzw De Hoop: Dagcentrum voor personen met Niet-Aangeboren Hersenletsel

Psychotherapie:

Volwassenen
De psychotherapie gaat ervan uit dat wij gevormd worden door belangrijke ervaringen met andere mensen, die diepe indruk op ons hebben gemaakt. Het doel van de psychotherapie is het bewust maken van verborgen gevoelens en gedachten. Daardoor krijgen we inzicht in de oorsprong van problemen en kunnen we nare ervaringen gaan verwerken.

Wat de psychotherapeut doet is naar u luisteren, ten gepasten tijde elementen uit uw verhaal verduidelijken of interpreteren en samen met u de ontbrekende delen van de puzzel zoeken en ze op hun plaats leggen.

Anders dan in een traditionele psychoanalyse zitten cliënt en therapeut recht tegenover elkaar.

Kinderen
De therapie voor kinderen vertrekt vanuit dezelfde psychoanalytische achtergrondethiek. De werkvorm is verschillend afhankelijk van de mogelijkheden en voorkeur van elk kind:

speltherapie
therapie op basis van tekeningen
gesprekstherapie
ouder-kind-begeleiding

'au·to·ma·tis·me'
"...van het Griekse woord automatismos, is de spontane productie van vaak nutteloos verbaal of motorisch gedrag, zonder zelfbeheersing of realisatie van dit gedrag. Een kenmerk van automatisme is dat het individu zich vaak niet kan herinneren dat hij/zij bepaald gedrag heeft vertoond." (Wikipedia)

'au·ti·ma·tis·me'
Veel woorden, gedragingen en lichamelijke gewaarwordingen van personen met autisme worden vaak als betekenisloos gezien of worden over het hoofd gezien. De therapie spitst zich aan de ene kant erop toe om deze betekenis trachten te achterhalen en bloot te leggen.

Aan de andere kant zijn vele zaken voor iemand met autisme niet auto-matisch of vanzelf-sprekend. De therapie probeert de persoon te begeleiden om voor zichzelf een plaats te vinden in die voor hem/haar 'vreemde' wereld.

NAH
"Niet-Aangeboren Hersenletsel is een hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot aangewezen zijn op hulpverlening."

NAH-weeën
Na een vaak langdurige en intensieve fysische en cognitieve revalidatie met spectaculaire vorderingen en vooruitgang, stoot men vaak op een lichamelijke grens. Vanaf dit punt begint als het ware een nieuw leven. De verwerking van dit trauma duurt vaak jaren.

De therapie spitst zich erop toe om dit verwerkingsproces te begeleiden en te ondersteunen. Door op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen en trachten afscheid te nemen van het verleden.

Naast de persoon met NAH zelf is vaak ook de familie of dichte omgeving van de persoon onderhevig aan deze NAH-weeën. De therapie spitst zich hier eerder toe op het begeleiden van hem/haar in de omgang met personen met NAH. Ook zij moeten die nieuwe persoon leren aanvaarden en afscheid nemen van de oude.
Psychoanalytische Psychotherapie, Autisme, Niet-Aangeboren Hersenletsel,
volwassenen, kinderen
Er wordt gewerkt op afspraak.
Sociale media:
Afbeelding › Praktijk voor Psychoanalytische Psychotherapie

Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut en Loopbaancoach Mark Rabijns

Stropstraat 107, 9000 Gent (Oost-Vlaanderen)
Tel: 0478820190, Fax: -, BTW-nr: -
Psychotherapie voor (jong-)volwassenen en loopbaancoaching.


Hierbij hanteer ik voornamelijk oplossingsgerichte en cognitieve gedragstherapeutische technieken.

Loopbaancoaching kan via loopbaancheques.
Loopbaanbegeleiding, Jobcoaching, burn- en bore-out, stress- en
spanningsklachten, Angst- en Stemmingsstoornissen, Hechtings- en persoonlijkheidsproblematiek, Rouw- en verliesverwerking, Relationele problemen, Assertiviteit
Er wordt gewerkt op afspraak.
Sociale media:
Afbeelding › Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut en Loopbaancoach Mark Rabijns

Praktijk voor psychotherapie en psychorevalidatie

Phillippe Saveryslaan 43, 9140 Temse (Oost-Vlaanderen)
Tel: 0474 27 07 23, Fax: -, BTW-nr: -
Website onbekend
Ik ben Jan Piers, klinisch psycholoog en heb een lange werkervaring sinds
1998 in de geestelijke gezondheidszorg. In mijn basisopleiding psychodynamische psychotherapie lag het accent vooral op de invloed van vroegere ervaringen en denkpatronen die maken dat mensen vastlopen in het dagelijks leven; in relaties, op het werk, in sociaal contact, in de rol als ouder enz. De nadruk ligt hier vooral op het naar binnen kijken en het ontwikkelen van zelfinzicht. Dit alles in een warme, ondersteunende en veilige therapeutische werkrelatie.

Met de jaren heb ik een geïntegreerde aanpak ontwikkeld met ook aandacht voor het hier en nu en probleemoplossend werken op de meer korte termijn, via elementen uit de gedragstherapie en de gezondheidspsychologie. Ook mensen met een ernstige lichamelijke aandoening ondersteun ik op het vlak van omgaan met het verlies van hun gezondheid en functioneren, alsook de psychische en familiale belasting die dit met zich meebrengt. Dikwijls ontstaat hierbij een vicieuze cirkel tussen pijn, stress, vermoeidheid, neerslachtigheid en slaapproblemen. Door mijn specialisatie in de cognitieve gedragstherapie voor insomnie (slapeloosheid) en de gecombineerde behandeling van de bijkomende klachten, doorbreken we samen deze negatieve spiraal. Het 7 weken programma met slaapdagboek zit in het aanbod inbegrepen.

Doorheen de jaren is mijn werkwijze dus meer holistisch geworden: d.w.z. met aandacht voor de hele mens op alle levensdomeinen, en voor de wisselwerking tussen lichaam en geest. Dit is ook de filosofie van de groepspraktijk PGC De Zaat waar ik in gevestigd ben.

In een eerste kennismakingsgesprek (intake) bekijken we uw levenssituatie en brengen de gebieden waar u vastloopt in kaart. Hierbij is uw persoonlijke visie erg van belang en is er ook aandacht voor uw zelfredzaamheid en kracht. Ik werk dan ook vanuit een herstelgerichte visie. U krijgt ruim de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Het resultaat van dit eerste gesprek kan een advies zijn, een voorstel tot behandeling of een gerichte verwijzing naar een collega die meer gespecialiseerd is op het vlak van de problemen die u aanbrengt. Ik zie mijn rol naast die van psychotherapeut, ook als een gids en coach. Ik motiveer en ondersteun u. Samen gaan we op zoek naar handvatten om zelfstandig te leren omgaan met de struikelblokken die je in het leven tegenkomt.

De praktijk is vlot bereikbaar via buslijn 95 en 99 en is op 15 minuten wandelafstand van het station in Temse. De praktijk is met de wagen vlot bereikbaar via de E17, A12 en N16. Er is ruime parkeermogelijkheid.
De praktijk is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Men kan bij mij onder andere terecht voor:

Depressieve klachten, chronische stress en burn-out, slaapproblemen, sociale angst, problemen met zelfbeeld en zelfvertrouwen, aanhoudende gevoelens van angst, onbehagen, wantrouwen, innerlijke leegte en doelloosheid. Ook zingevingsvragen, moeilijke rouw en verwerking van ingrijpende gebeurtenissen (ongeval, ziekte, ontslag, scheiding), trauma's en levensfaseproblemen (groei naar volwassenheid, midlife crisis, pensionering), belastende jeugdervaringen en psychologische ondersteuning bij een ernstige lichamelijke aandoening.

Doelgroep:

Volwassenen, ouderen en mensen met een mentale beperking.

Supervisie aan professionals in de sociale sector.

Methode:

psychodynamische psychotherapie, interpersoonlijke therapie, MBT (Mentalization Based Therapy), Cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid

Enkel individuele psychotherapie.

Tarieven:

Intake van 60 minuten (kennismakingsgesprek): 50 euro

Therapiesessies van 50 minuten: 50 euro


Erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 711112196 op www.compsy.be

Voor eventuele terugbetalingen, gelieve u te informeren bij uw ziekenfonds of kijk op www.vlaamspatientenplatform.be
Psychodynamische psychotherapie, Interpersoonlijke therapie, Cognitieve
gedragstherapie voor slapeloosheid, Psychogeriatrie, Psychotherapie voor mensen met een mentale beperking., Supervisie, Intervisie, Attachment and Mentalization Based Therapy, Klinisch psychologische gespreksdiagnostiek
Openingstijden
Maandag: 09:00 - 21:00
Dinsdag: gesloten
Woensdag: gesloten
Donderdag: gesloten
Vrijdag: gesloten
Zaterdag: gesloten
Zondag: gesloten

* Enkel maandag open 9- 12 u en van 19 - 21 u

Sociale media:
Afbeelding › Praktijk voor psychotherapie en psychorevalidatie

Psycho-Lo

Fazantenstraat 28, 9080 Lochristi (Oost-Vlaanderen)
Tel: 0473 66 45 12, Fax: -, BTW-nr: -
Stemming gebonden klachten

◾Depressie
◾Somberheid en lusteloosheid
◾Stemmingswisselingen
◾Eenzaamheid

Spanning gebonden klachten
◾Stress en burn-out
◾Psychosomatische klachten
◾Slaapproblemen

Rouw- en verliesverwerking
◾Na overlijden
◾Bij verlies van lichamelijke functies, handicap, ...

Angst gebonden klachten
◾Angst
◾Paniek

Aanpassingsproblemen
◾Op het werk
Moeilijkheden met collega's, leiding geven of krijgen, ...
◾In het gezin, de familie
◾In bepaalde levensfase
Groei naar zelfstandigheid, partnerrelatie, kinderen, lege nest

Middelen gebonden klachten
◾Milde vormen van afhankelijkheid

Zingevingsvragen ~ existentiële vragen

Gezinsproblematieken, interpersoonlijke en relationele problemen.
Individuele gesprekstherapie, Koppeltherapie, Gezinstherapie, Coaching -
competentieontwikkeling binnen werkcontext, Supervisie
Er wordt gewerkt op afspraak.
Sociale media:
Afbeelding › Psycho-Lo

Frederik Werbrouck

B Pieter Damantlaan 36, 9080 Lochristi (Oost-Vlaanderen)
Tel: 0473 314 428, Fax: -, BTW-nr: 0552.579.504
Klinisch psycholoog (erknr. 751112809) afgestudeerd aan de Ugent (1999).
Werkzaam in het MFC Sint-Gregorius (Gentbrugge), doelgroep autisme (ASS, OV4).
Ik heb ervaring met autisme en bijkomende opvoedingsproblemen, ervaring in werken met adolescenten met gedragsproblemen (ADHD, oppositioneel gedrag, angsten, depressie, ...), gezinsbegeleiding en opvoedingsondersteuning, begeleiding van jongeren met fysieke en/of mentale beperkingen.
autisme, psycho-educatie, opvoedingsondersteuning, coaching,
psychotherapie, gedragsproblemen, ADHD, depressie, angst, stress,, burnout, lusteloosheid, relatiemoeilijkheden, identiteitsproblemen
Er wordt gewerkt op afspraak.
Sociale media:
Afbeelding › Frederik Werbrouck

Psychologe & Coach

Nederkouter 28b, 9000 Gent (Oost-Vlaanderen)
Tel: 0479/89 34 06, Fax: -, BTW-nr: 0819902297
Praktisch:

De individuele sessies gaan door in de Nederkouter 28, 9000 Gent.
Individuele sessies kunnen gepland worden tijdens de kantooruren. Een sessie duurt 1u en kost 50 euro.

Individuele sessies:
Als psychologe ondersteun ik graag de beweging die zich bij de persoon aandient. Ik maak zowel gebruik van een rationeel kader alsook van creatieve en ervaringsgerichte technieken.
Bij mij kan je terecht voor een coaching of een langer durende therapeutische begeleiding.

Mogelijke thema's zijn:
- het verleden loslaten en je eigen pad bewandelen
- HSP, kids en opvoedingsvraagstukken
- creativiteit, vrouwelijkheid, speelsheid en innerlijk kind
andere ….

Workshops
Ik organiseer dag- of avondworkshops van 'familieopstellingen' en 'buikdans en vrouwelijkheid'.
Meer info vind je op de website www.elsvanthuyne.be

Management en Team Coaching
Vanuit systemisch oogpunt kunnen we kijken naar wat jullie organisatie zwakker of sterker maakt. Wat is de geschiedenis en de context van een onderneming? Waar wil een organisatie naartoe? En wat zijn de onderliggende factoren die niet gezien worden maar wel een invloed hebben op het functioneren van een organisatie?
Diensten onbekend
Er wordt gewerkt op afspraak.
Sociale media:
Afbeelding › Psychologe & Coach

Liesbeth Last psycho-praktijk

Bevrijdingstraat 22, 9930 Zomergem (Oost-Vlaanderen)
Tel: 09/372 62 00 0486/892699, Fax: -, BTW-nr: 0835-215-530
Ik ben klinisch psycholoog met meer dan 35 jaar ervaring in diagnostiek en
begeleiding van kinderen en jongeren. Ik specialiseerde me in Diagnostiek bij kinderen en jongeren (postacademische vorming) en volgde diverse opleidingen en workshops (relaxatie, hypnose, NLP, meditaite, Mindfulness Emotional Freedom Techniques, Hartcoherentie, EMDR ...).
U kunt bij mij terecht voor onderzoek van uw kind op vlak van ontwikkeling of intelligentie (van 6 md tot 16j) of om een duidelijker beeld te krijgen op het gedrag van uw kind.
In mijn praktijk werk ik met kinderen, jongeren en hun ouders met diverse klachten. We gaan hierbij samen op zoek naar hun 'krachten' zodat hun klachten verminderen of verdwijnen. Mijn uitgangspunt is de positieve en energetische psychologie. Bij stress-gerelateerde klachten bij kinderen of volwassenen maak ik gebruik van hartcoherentie via ademtechniek en biofeedback. Dit geeft op korte termijn schitterende resultaten.
Jongeren of volwassenen kunnen ook bij mij terecht voor ondersteuning en coaching van veranderingsprocessen waarbij ik gebruik maak van de waarderende benadering.
Diensten onbekend
Er wordt gewerkt op afspraak.
Sociale media:
Afbeelding › Liesbeth Last psycho-praktijk

Praktijk Psychotherapie en Yoga

Eenbeekstraat 67, 9070 Destelbergen (Oost-Vlaanderen)
Tel: 0486/88 18 21, Fax: -, BTW-nr: -
Anita Sanders is psycholoog (specialisatie kinderpsychologie) en
psychotherapeut in de Interactionele Vormgeving.
Zowel kinderen, jongeren als volwassenen zijn welkom. Er is een aanbod voor indiviuele psychotherapie, relatie- en gezinstherapie. Er zijn ook groepsgerichte workshops voor kinderen (groeigroep van 7 tem 12 jaar) en jongeren (van 12 tem 16 jaar).
Mijn achtergrond als Yoga-lerares geeft, indien van toepassing, een extra dimensie bij de lichaamsgerichte begeleidingen, relaxatie en ademhaling.
Diensten onbekend
Er wordt gewerkt op afspraak.
Sociale media:
Afbeelding › Praktijk Psychotherapie en Yoga

Ellen Bisschop

Nonstraat 11 - bus 203, 9270 Laarne (Oost-Vlaanderen)
Tel: 0486 80 39 35, Fax: -, BTW-nr: -
Psycholoog/Psychotherapeut
Diensten onbekend
Er wordt gewerkt op afspraak.
Sociale media:
Afbeelding › Ellen Bisschop

Psycholoog (psychoanalytisch)

Molenstraat 70, 9840 De Pinte (Oost-Vlaanderen)
Tel: 0474661026, Fax: -, BTW-nr: -
Website onbekend
Psycholoog-psychotherapeut (analytisch georiënteerd)
Diensten onbekend
Er wordt gewerkt op afspraak.
Sociale media:
Afbeelding › Psycholoog (psychoanalytisch)

1 2 3 4 5 » »»
Online casinoUw advertentie hier? Mail onsUw advertentie hier? Mail onsUw advertentie hier? Mail ons
Ik kwam, ik zocht, ik vond - Julius Caesar / 47 v.Chr. ;)


© Webdesign Oost-Vlaanderen by JBB Media