U bent nu hier: Home » Antwerpen

Psycholoog Antwerpen (4)

Hieronder vindt u een overzicht van alle psychologen in Antwerpen. Voor een overzicht van psychologen per plaats in de provincie Antwerpen, ga naar psychologen Antwerpen. Of ga naar direct contact met psychologen om via één e-mail in contact te komen met meerdere psychologen tegelijk.

«« « 1 2 3 4 5 » »»

Hartman & Neijzen bvba

Rodeweg 90, 2920 Kalmthout (Antwerpen)
Tel: 03 666 0411, Fax: -, BTW-nr: BE0451.716.429
Kinder- en jongerenzorg


Ik ben zeer thuis in begeleiding van kinderen met concentratieproblematiek; bijvoorbeeld ADHD en ADD. Ook doe ik veel aan begeleiding en indien nodig diagnostisch (deel) onderzoek van kinderen en tieners met autismespectrum-stoornissen, tevens het begeleiden van ouders in de zorg voor deze kinderen.

Daarnaast: angsten , stress, stemmingsveranderingen, motivatie en sociale problematiek.

Volwassenen

Levensvragen, angsten, depressies, lichamelijke klachten en stress. Zeker in de klachten die gepaard gaan of veroorzaakt worden door lichamelijk lijden zoals Burnout, Chronisch vermoeidheidssyndroom , Fybromyalgie, spastisch colon, hyperventilatie, (spannings)hoofdpijn, maaglijden enzovoorts, heb ik mij verdiept en zie ik in de praktijk vaak verbetering als gevolg van therapie.
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Hartman & Neijzen bvba

Céline Coenen

Oude Vaartstraat 9, 2300 Turnhout (Antwerpen)
Tel: 0498/85.57.01, Fax: -, BTW-nr: -
Angstproblemen

Gedragsproblemen (bv eetproblemen)
Identiteitsproblemen (zelfbeeldproblemen)
Werk- en schoolproblemen
Stemmings- en zingevingsproblemen (emotionele problemen, depressie, doelloosheid)
Gezins- en relatieproblemen
psychosociale problemen, problemen met ouders of vriend(in),
Sociale omgangsproblemen (pesten, sociale angst, conflictgedrag)
Stress (spanning, slaapproblemen, psychosomatische klachten)
Rouw, verlies en trauma (overlijden, ongeval, geweld, ingrijpende gebeurtenis, verwerkingsproblemen)
Geestelijk lijden door lichamelijke ziekte (kanker, HIV/AIDS, ziekte, ongeval, ingreep)
Nazorg na een psychiatrische opname
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Céline Coenen

Ont-wikkeling

Herentalsebaan 90, 2390 Malle (Antwerpen)
Tel: 0495/753.260, Fax: -, BTW-nr: 0822.399.355
Ik biedt psychologisch onderzoek en advies voor gezinnen met kinderen en
jongeren aan. Gezinnen kunnen telefonisch aanmelden voor raadpleging, begeleiding en/of onderzoek.

Als ouders zich zorgen maken over hun kind of de opvoeding, kunnen de problemen tijdens een raadpleging worden doorgepraat, geordend en verduidelijkt. Tevens wordt advies gegeven en/of doorverwezen naar geschikte hulpverlening.

Als een verandering in het gezin of op school het gezin of het kind teveel onder druk zet, kunnen enkele ondersteunende of verhelderende gesprekken de overgang vergemakkelijken.

In gezinnen met een (rand)normaal begaafd kind met een stoornis in het autismespectrum kan een begeleiding op maat worden opgestart. Hierbij wordt aangesloten bij de moeilijkheden die het gezin ondervindt.

Voor ouders die zich zorgen maken over hun kind omdat het thuis, op school of elders met problemen kampt omdat het bijvoorbeeld: moeilijk mee kan op school; moeite heeft in contacten met leeftijdsgenootjes en leerkrachten; impulsief of ongepast gedrag stelt; moeilijk opvoedbaar is; zich gedurende een langere periode niet goed voelt in zijn/haar vel … biedt ik in samenwerking met huisartsen, kinderartsen, psychiaters, psychotherapeuten, logopedisten, kinesisten, CLB’s en scholen psychologisch onderzoek aan.

Het onderzoek kan gericht zijn op:
•intelligentie, lees- en rekenproblemen zoals hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie, …;
•de verschillende cognitieve functies zoals leervermogen, concentratie, geheugen, taal, waarneming, plannings- en organisatievermogen
•ontwikkelingsproblemen zoals moeilijkheden in de sociale contactneming en autisme (ASS), concentratieproblemen en AD(H)D
•sociale, emotionele en gedragsproblemen zoals angsten, neerslachtigheid, moeilijk en ongehoorzaam gedrag.
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Ont-wikkeling

Balans Psychotherapie

Herdersstraat 29, 2560 Nijlen (Antwerpen)
Tel: 0472/430.814, Fax: -, BTW-nr: -
Ik bied individuele gesprekstherapie met mogelijkheid tot integratie van
lichaamsgerichte werkvormen en relaxatie.

Doelgroep:
jong volwassenen en volwassenen.

Leren omgaan met gevoelens zoals angst, verdriet, woede, onmacht.
Stil staan bij vragen over relatie, woon- en werkomgeving.

Begeleiding bij stress, depressie, burn-out, psychosomatische klachten, minderwaardigheidsgevoelens, zingevingsproblematieken en psychospirituele vragen.
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Balans Psychotherapie

Indra Sips

Goorbosstraat 26a, 2990 Wuustwezel (Antwerpen)
Tel: 0497/396.111, Fax: -, BTW-nr: -
STUDIES

klinische psychologie (KU Leuven)
cliëntgericht en experiëntiële psychotherapie (KU Leuven)
introductie contextuele hulpverlening (leren over leven)
introductie kortdurende hulpverlening (interactie academie)
jaarlijks verscheidene studiedagen en workshops

WERKDOMEIN
Voor mensen die

* zich gespannen of prikkelbaar voelen, moeilijk slapen
* zich snel moe voelen, uitgeput zijn, het moeilijk hebben om zich te concentreren, zich ontredderd of verward voelen
* op zoek zijn naar hun eigenheid en identiteit, zoekende zijn wat betreft hun seksuele identiteit
* last hebben van lichamelijke klachten die ze moeilijk kunnen thuisbrengen
* ingrijpende of traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt zoals een ongeval, een verlies, een plots of gewelddadig overlijden, een ziekte, seksueel misbruik, mishandeling...
* zich na het overlijden van een belangrijk persoon vastgelopen voelen in hun rouwproces en/of ondersteuning willen bij het verder leven met dit verlies en gemis
* de overgang maken naar een nieuwe levensfase (huwelijk of samenwonen, kinderen krijgen, pensionering, kinderen het huis uit...) of geconfronteerd worden met belangrijke veranderingen in hun leven (echtscheiding, ontslag, nieuwe werksituatie...)
* zich eenzaam of geïsoleerd voelen, (dieper) contact moeilijk vinden
* bezieling missen in hun leven, weinig persoonlijke perspectieven ervaren, het gevoel hebben enkel te overleven
* na een psychiatrische opname verdere ondersteuning of begeleiding nodig hebben
* moeilijkheden ondervinden in hun seksualiteitsbeleving
* in hun partnerrelatie geen antwoord vinden op nieuwe vragen, fasen of veranderingen
* in hun gezinssituatie op zoek zijn naar hoe om te gaan met een nieuwe levensfase of spanningsvolle gebeurtenis voor het gezin
* meer in contact willen komen met hun eigen kracht en die manieren zoeken om hun kwetsbaarheid in hun leven een plek te geven
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Indra Sips

H'Ector n.v.

Hanswijkstraat 11, 2800 Mechelen (Antwerpen)
Tel: 015.20.59.19, Fax: -, BTW-nr: be 0.440.609.533
counseling - psychotherapie - familiale & scheidingsbemiddeling
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › H'Ector n.v.

Psycholoog Carlo Van den Berge

Molenstraat 187, 2840 Reet (Antwerpen)
Tel: 0478/251 666, Fax: -, BTW-nr: BE 0888.359.058
Werkdomeinen:

• Verwerkingsmoeilijkheden:
na relatiebreuk, ziekte, overlijden, ingrijpende gebeurtenissen (overval, ongeval, aanranding,...)
• Aanpassingsproblemen:
aan een werksituatie, burn-out, levensfaseproblematiek (midlife, oppensioenstelling,...)
• Emotionele problemen, depressie, dwang, angst
• Gezins- en relatiemoeilijkheden
• Psychosomatische klachten
• Algemene levensvragen, zingeving,...

Methodes:
gesprekstherapie
inzichtgevend

Doelgroep:
adolescenten en volwassenen (incl. ouderen)
Individueel, echtpaar of groep
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Psycholoog Carlo Van den Berge

Lenny De Pooter

Terlindenhofstraat 154, 2170 Merksem (Antwerpen)
Tel: 0494/87.76.13, Fax: -, BTW-nr: -
Ik ben werkzaam als zelfstandig psychologe voor kinderen, jongeren (en het
gezin) in praktijk Ter Linde te Merksem

Binnen de praktijk verzorg ik:
- Psychodiagnostiek
- Individuele psychotherapie met kinderen en jongeren (via gesprekken, spel en creatieve technieken)
- Ouder- en gezinsbegeleiding

(Bij jongeren is gedeeltelijke terugbetaling via de mutualiteit mogelijk)

Consultaties: Afspraken mogelijk op zaterdag

Aanmelding: 0494/87.76.13

Behandeling van volgende moeilijkheden:
- Ingrijpende en/of traumatische gebeurtenissen (bv. een ongeval, seksueel misbruik, echtscheiding, overlijden, …)
- Emotionele problemen (bv. angsten, stress, depressieve klachten, laag zelfbeeld, slaapproblemen, stemmingsschommelingen, piekergedachten, burn out, …)
- Ontwikkelingsproblemen bij kinderen (bv. Autisme Spectrum Stoornis, ADHD, …)
- Sociale problemen (bv. pesten of gepest worden, onzekerheid, eenzaamheid, conflicten, weinig weerbaarheid, gebrek sociale vaardigheden …)
- Problemen in de relatie tussen ouders en kinderen/jongeren (bv. opstandig gedrag, overmatig aanhankelijk gedrag, gedragsproblemen, …)
- Familiale problemen
- Identiteitsproblemen
- Zingevingsvragen
- Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak

Professionele achtergrond:
- Master in de klinische psychologie (lic.), erkend door de psychologencommissie
- Cliëntgericht-cognitief gedragsmatig psychotherapeut (Universiteit Antwerpen)
- Reeds 6 jaar ervaring in het psychotherapeutisch werkveld
- Ervaring in de kinder-en jeugdpsychiatrie (disruptieve stoornissen), problematische gezinssituaties met intrafamiliaal geweld, drughulpverlening, interlandelijke adoptie.

Lid van:
- BFP – Belgische Federatie Psychologen
- VVKP – Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen
- VVCEPC – Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Lenny De Pooter

Sven cooremans

Mortselveldenlaan 30, 2640 Mortsel (Antwerpen)
Tel: 0485 477 120, Fax: -, BTW-nr: -
Klinisch psycholoog en filosoof.

In zijn privé-praktijk richt hij zich op begeleiding van adolescenten, met bijzondere aandacht voor hoogbegaafdheid. Momenteel voert hij ook een doctoraatsonderzoek naar dit thema. Daarnaast is hij al een tiental jaar actief als leraar en leerlingbegeleider in het secundair onderwijs.
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Sven cooremans

Mie Schippers

Mortselveldenlaan 1, 2640 Mortsel (Antwerpen)
Tel: 0478 45 12 59, Fax: -, BTW-nr: -
Begeleiding van Jongeren en jong-volwassenen


Bemiddelaar in familiezaken/ouderschaptherapeut in echtscheiding/nieuw-samen-gestelde gezinnen
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Mie Schippers

«« « 1 2 3 4 5 » »»
Online casinoUw advertentie hier? Mail onsUw advertentie hier? Mail onsUw advertentie hier? Mail ons
Ik kwam, ik zocht, ik vond - Julius Caesar / 47 v.Chr. ;)


© JBB Media | Privacy