U bent nu hier: Home » Oost-Vlaanderen

Psycholoog Oost-Vlaanderen (4)

Hieronder vindt u een overzicht van alle psychologen in Oost-Vlaanderen. Voor een overzicht van psychologen per plaats in de provincie Oost-Vlaanderen, ga naar psychologen Oost-Vlaanderen. Of ga naar direct contact met psychologen om via één e-mail in contact te komen met meerdere psychologen tegelijk.

«« « 1 2 3 4 5 » »»

Karolien Smet (Groepsprakijk Silta)

Brugstraat 2, 9190 Stekene (Oost-Vlaanderen)
Tel: 0485/11.54.52, Fax: -, BTW-nr: -
Ik ben psycholoog en contextueel psychotherapeut.


Je kan bij mij terecht voor individuele therapie voor kinderen, jongeren en volwassenen en ouderbegeleiding.

Aanmeldingsklachten: angst, stress, depressie, psychosomatische klachten, identiteitscrisis, relatie-en contactproblemen, rouwverwerking, levens-en zingevingsvragen, adoptiegerelateerde problemen, traumaverwerking, opvoedingsadvies,...
Specifiek voor kinderen kan u ook terecht voor gedragsproblemen, problemen op school en problemen naar aanleiding van echtscheiding van de ouders.
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Karolien Smet (Groepsprakijk Silta)

Luca Littera

Ooilamstraat 36, 9000 Gent (Oost-Vlaanderen)
Tel: 0477/746344, Fax: -, BTW-nr: -
Werkdomein

1. Begeleiding/therapie voor volwassenen
2. Begeleiding/therapie voor adolescenten (vanaf 14 jaar) en hun gezin.

Na telefonisch contact wordt een verkennend gesprek gepland.

Methode
Volwassenen
Vanuit een klinisch psychologisch referentiekader bied ik individuele psychologische begeleiding en psychotherapie aan. Ik werk voornamelijk vanuit een Psychodynamische benadering.
We doorlopen samen een proces waarbij het mogelijk wordt om belangrijke gedachten en gevoelens te ervaren, te onderzoeken en te verwerken. Voor bepaalde problematieken zal tevens geput worden uit het Systeemtheoretisch en Cognitief-gedragstherapeutisch denken.

Adolescenten (vanaf 14 jaar) & hun gezin
Vanuit een klinisch ontwikkelingspsychologisch referentiekader wordt er afhankelijk van de vraag en de problematiek samen met het gezin en/of individueel met het kind gewerkt. Er wordt nagegaan hoe de verschillende gezinsleden de problematiek ervaren en hoe ze hiermee omgaan. Aan de hand van oudergesprekken, opvoedingsondersteuning (o.a. video-interactie begeleiding) en indien nodig individuele psychologische begeleiding van het kind wordt er samen gewerkt aan het creëren van een nieuw evenwicht in het gezin en een gevoel van welbevinden bij het kind.

Thema’s
Volwassenen
* Identiteitsproblemen
* Angst & stemmingsstoornissen (o.a. depressie en burn-out)
* Sociaal-emotionele problemen (o.a. rouwverwerking, moeilijkheden bij transitie, psychosomatische klachten, laag zelfbeeld en zelfwaarde)
* Persoonlijkheidsproblematiek
* Migratieproblematiek
* Verslaving

Adolescenten (vanaf 14 jaar) & hun gezin
* Emotionele problemen (rouwverwerking, depressieve klachten, angsten, laag zelfbeeld)
* Angst en stemmingsstoornissen
* Identiteitsproblematiek
* Hechtingsproblematiek
* Gedragsproblemen (hyperactiviteit, agressie)
* Verslaving


Bijkomende informatie
Nederlands & Italiaans

Lid van de Belgische Federatie van Klinisch Psychologen
Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen
Lid van de World Association for Infant Mental Health
Erkenningsnummer Psychologencommissie: 731108561
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Luca Littera

Janneke Coolen

Cedronbeekstraat 18, 9190 Stekene (Oost-Vlaanderen)
Tel: 037796927, Fax: -, BTW-nr: -
WERKDOMEINEN


• Individuele gesprekstherapie
• Relatietherapie
• Bondingpsychotherapie*
• EMDR**
• Mindfulness trainingen***

* Bondingpsychotherapie is een intensieve vorm van groepstherapie, waarin pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden in een veilige omgeving emotioneel kunnen worden herbeleefd en verwerkt (voor meer informatie zie: www.bondingpsychotherapie.be).
Er is een groepsbijeenkomst elke dinsdagavond 19.15 – 22.15 uur in Sint-Niklaas.

** EMDR is een kortdurende behandelmethode voor mensen die last blijven hebben van de gevolgen van traumatische ervaringen, zoals verkeersongevallen of gewelddelicten.

*** De kern van de mindfulnesstraining is aandachtig en zonder oordeel in het hier en nu leren zijn. Met het beoefenen van mindfulness krijg je een aantal instrumenten in handen die je helpen om op een andere manier om te gaan met stress, maar ook met angst, depressie of pijn. Door aandacht te geven aan het hier en nu, zonder oordelen, vecht je minder tegen deze problemen. In plaats daarvan raak je bevriend met je eigen ervaring, ook op moeilijke momenten, en vind je manieren om je problemen te aanvaarden, zodat ze in balans kunnen komen en mogelijk als vanzelf oplossen.
Trainingen van 8 weken starten 2x per jaar in Stekene. Voor meer informatie zie ook: www.silta.be


THEMA'S

Angst, stress, identiteitscrisis, psychosomatische klachten, depressie, rouwverwerking, levens- en zingevingvragen, relatie- en contactproblemen, adoptiegerelateerde problemen, traumaverwerking en opvoedingsadvies.


DOELGROEP

Volwassenen
Ouderen
Ouders en adolescenten
Koppels


PRAKTISCH

Consultaties uitsluitend op afspraak via de website, per e-mail of telefonisch maandag t/m woensdag tussen 8.00 u en 8.30 uur 's morgens
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Janneke Coolen

Aadem

Goedlevenstraat 195, 9041 Oostakker (Oost-Vlaanderen)
Tel: 00 32 0485 711362, Fax: -, BTW-nr: 0589905696
individuele psychotherapie voor jongeren en volwassenen

individuele mindfulnesstraining voor jongeren en volwassenen
individuele coaching voor jongeren en volwassenen
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Aadem

Psycholoog Jan Schrans

Waregemsestraat 80, 9771 Kruishoutem (Oost-Vlaanderen)
Tel: 0472 21 63 65, Fax: -, BTW-nr: -
In mijn praktijk help ik als psycholoog jongeren en volwassenen hun
relatieproblemen oplossen en hun psychologische problemen overwinnen.
Meer info: http://www.psycholoog-jovo.be/psycholoog.html
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Psycholoog Jan Schrans

CPM nv

Brusselsesteenweg 115, 9090 Melle (Oost-Vlaanderen)
Tel: 0475 55 75 91, Fax: -, BTW-nr: BE 420 050 976
Begeleiden van organisaties en individuën in het nemen van strategische
beslissingen.
Dit gaat van aantrekken van talent, evalueren en ontwikkelen van talent en dit in functie van de visie en strategie van de organisatie en indien nodig , met aanpassingen van deze organisatie.
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › CPM nv

Isabel Vanhecke

Baron Tibbautstraat 67, 9290 Berlare (Oost-Vlaanderen)
Tel: 0473238314, Fax: -, BTW-nr: BE0830716512
Website onbekend
Als klinische psychologe bied ik psychologische zorgverlening aan in de
brede zin van het woord (behandeling, begeleiding, diagnostiek, nazorg, ...) ten aanzien van wie een ieder die zich aandient met een hulpvraag: zowel kinderen, jongeren (en hun ouders), volwassenen als ouderen.

Mijn doelstelling is steeds kwalitatieve ‘zorg op maat’ te bieden, vandaar dat ik voor elke cliënt op zoek ga naar de aanpak die het beste aansluit bij zijn of haar vragen en noden.

Om een beeld te geven van de problematieken die in aanmerking komen, geef ik hier een niet-uitputtende opsomming: individuele problemen, relationele of seksuele problemen, opvoedingsproblemen, schoolse problemen of studieproblemen, gedragsproblemen, emotionele problemen, angstproblemen of angststoornissen, depressie en stemmingsstoornissen, cognitieve stoornissen, traumagerelateerde problematieken,…

Verder kunt u ook bij mij terecht voor psychodiagnostisch onderzoek t.b.v. indicatiestelling, advisering en eventuele verwijzing. Een psychologische testbatterij wordt steeds op maat gemaakt naargelang de vraag van het individu of opdrachtgever die inzicht wenst rond een bepaalde problematiek.

Tenslotte kunt u ook steeds beroep doen op mijn diensten als psychologisch deskundige bij een gerechtelijke of buitengerechtelijke expertise.

Ik werk binnen een praktijk voor psychologische zorg en expertise (Psychologisch Zorg- en Expertisecentrum Mutua Erubesco) en ben aangesloten bij de psychologencommissie onder erkenningsnummer 822109815. Ik ben lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP) en de Vlaamse Vereniging voor Expert Psychologen (CMLP).
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Isabel Vanhecke

Doma

Hogeveld 2, 9860 Oosterzele (Oost-Vlaanderen)
Tel: 0474302710, Fax: -, BTW-nr: -
Website onbekend
Wie ?

Ik ben Marijke De Lepeleire, sinds juni 2011 erkend als cliëntgericht psychotherapeute na een 4-jarige opleiding aan de Faculteit voor Mens en Samenleving te Turnhout. Sinds oktober 2011 werk ik -naast mijn hoofdactiviteit als klinisch psychologe op de paaz van het Jan Palfijnziekenhuis te Gent- als zelfstandig psychotherapeute te Scheldewindeke.

Visie ?
De cliëntgerichte benadering gaat ervan uit dat er in elke mens een tendens tot groei is. Onder zeer moeilijke omstandigheden verwordt deze tendens soms tot een overlevingsstrategie, met destructief gedrag tot gevolg. Copingmechanismen die in een moeilijke situatie de cliënt geholpen hebben om zich recht te houden, lijken zich nu tegen zijn persoon en zijn omgeving te richten. Ik denk hierbij aan verslaving, pychosomatiek, depressie etc. Het is op dat punt dat mensen vaak hulp vragen. Ze kunnen het niet meer alleen aan.
Ik probeer samen met de patiënt en zijn reeds bestaande netwerk terug op weg te gaan. Mijn werk is persoonsgericht en procesgericht. 'Persoonsgericht' houdt in dat de unieke beleving van de patiënt centraal staat. Een houding van empathie, aanvaarding en positieve gezindheid vormen de kerningrediënten van de therapeutische relatie. 'Procesgericht' betekent dat problemen en klachten worden gezien als stagnaties in het waarnemen, voelen, denken en handelen. Door samen te focusen op de gevoelde, maar ook vaak verborgen betekenis van problemen trachten we het proces terug in beweging te krijgen.

Doelgroep ?
Individuele therapie met jongvolwassenen en volwassenen met hechting-en borderlineproblematiek, trauma en depressie in de brede zin van het woord (angst, depressieve stemming, psychosomatisering van problemen). Verslaving is voor mij geen uitsluitingscriterium, als de cliënt in staat is om nuchter naar een afspraak te komen. Ik heb tevens ervaring in het werken met oncologische en palliatieve patiënten.
Voor jonge kinderen en mensen met een relatieproblematiek werk ik samen met een collega.
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Doma

Ruth Inslegers - Praktijk voor Psychotherapie

Hans Memlingstraat 23, 9040 Sint Amandsberg (Oost-Vlaanderen)
Tel: 0495/90.72.22, Fax: -, BTW-nr: -
Website onbekend
Ik ben afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de Universiteit Gent en
volgde daarna een opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut. Mijn werk binnen een zelfstandige privé-praktijk voor psychotherapie, combineer ik met mijn functie als doctor-assistent aan de Universiteit Gent. Daar werk ik vooral aan onderzoek naar psychotherapie-processen, neem ik enkele onderwijstaken op mij en verzorg ik de begeleiding van de stages.
In mijn privé-praktijk kunnen volwassenen en adolescenten op afspraak terecht met diverse klachten of problemen (o.a. depressieve klachten, rouw, overheersende angstgevoelens, aanslepende lichamelijke klachten, moeilijkheden binnen relaties of op het werk, …). Deze klachten kunnen vaag of specifiek zijn, maar vanuit mijn achtergrond als psychoanalytisch psychotherapeut vind ik het belangrijk om plaats te geven aan ieders particulier lijden en levensverhaal. Tijdens de eerste gesprek(ken) nodig ik je uit om te vertellen wat je op dat moment zoal bezighoudt en wil ik je een plaats geven om letterlijk en figuurlijk op verhaal te komen. Verder wil ik tijdens de individuele gesprektherapie vooral de ruimte te geven om na te gaan op welke punten zaken vastlopen of waar het niet meer lukt op verder te gaan. Symptomen of klachtenpatronen doorbreken is niet altijd vanzelfsprekend. Toch blijkt dat veel mensen hierin verandering kunnen brengen via het spreken en op die manier erin slagen om in hun verhaal terug een weg te vinden, nieuwe keuzes te maken of zaken in het verleden een (nieuwe) plaats te geven.
Het verloop (de duur en de frequenties van de sessies), de werkwijze en de kostprijs van de therapie zullen aan bod komen in de eerste gesprekken en worden in overleg bepaald.
Consultaties kunnen plaats vinden tijdens weekdagen vanaf 17.00 en op zaterdagvoormiddag. Gelieve telefonisch contact op te nemen om een afspraak te maken. De praktijk is vlot te bereiken met het openbaar vervoer (100 m van de bushalte Snellaertplein lijn 38 en 39).
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Ruth Inslegers - Praktijk voor Psychotherapie

Elke Van Bogaert

Mosselbank 39a, 9120 Vrasene (Oost-Vlaanderen)
Tel: 0477/55.28.74, Fax: 03/775.72.34, BTW-nr: -
Website onbekend
Opleiding: Klinisch Psycholoog

Specialisatie: Relatietherapie, gezinstherapie
Doelgroep: (jong-) volwassenen
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Elke Van Bogaert

«« « 1 2 3 4 5 » »»
Online casinoUw advertentie hier? Mail onsUw advertentie hier? Mail onsUw advertentie hier? Mail ons
Ik kwam, ik zocht, ik vond - Julius Caesar / 47 v.Chr. ;)


© JBB Media | Privacy