U bent nu hier: Home » Oost-Vlaanderen

Psycholoog Oost-Vlaanderen (4)

Hieronder vindt u een overzicht van alle psychologen in Oost-Vlaanderen. Voor een overzicht van psychologen per plaats in de provincie Oost-Vlaanderen, ga naar psychologen Oost-Vlaanderen. Of ga naar direct contact met psychologen om via één e-mail in contact te komen met meerdere psychologen tegelijk.

«« « 2 3 4 5 6 » »»

Hilde Smits (Groepspraktijk Silta)

Brugstraat 2, 9190 Stekene (Oost-Vlaanderen)
Tel: 0497/57 47 99, Fax: -, BTW-nr: -
Als klinisch psychologe en gestalttherapeute werk ik met kinderen, jongeren
en (jong)volwassenen die het moeilijk hebben. Het kan gaan om (1) individuele problemen, zoals weinig zelfvertrouwen, depressiviteit, identiteitsvragen, angst, rouw en verlies, psychosomatische klachten, eetproblemen, vragen over etnisch-culturele achtergrond, traumatische ervaringen,...
(2) problemen met relaties: beperkte vriendenkring, eenzaamheid, verlegenheid, vragen over seksualiteit en geaardheid, ...
(3) problemen in het gezin: emotionele of gedragsproblemen na een overlijden, na een echtscheiding, na ernstige ziekte, in een nieuw samengesteld gezin, in pleeggezin of adoptiegezin, ...
(4) schoolse problemen: pesten en gepest worden, faalangst, gedragsproblemen, schoolverzuim,...
Je kan bij mij terecht voor individuele therapie, voor gezinstherapie en voor ouderbegeleiding.
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Hilde Smits (Groepspraktijk Silta)

Dominique Hubain

Herderstraat 26, 9000 Gent (Oost-Vlaanderen)
Tel: 0496/99.05.80, Fax: -, BTW-nr: -
Psychotherapie - psychoanalyse voor volwassenen


Aanmeldingsklachten: depressie, angst, piekeren, psychosomatiek, relationele problemen, seksuele problemen, eetstoornissen, verslaving (drugs, alcohol, medicatie), slaapstoornissen,chronische vermoeidheid

Symptomen of klachtenpatronen doorbreken is niet altijd vanzelfsprekend. Toch blijkt dat veel mensen daarin slagen via het spreken. Opdat het spreken effecten zou sorteren, zijn bepaalde voorwaarden van groot belang: een sfeer van vertrouwelijkheid waarin vrijuit gesproken kan worden, een wederzijdse bereidheid om samen te werken, het engagement om de tijd te nemen die nodig is en een openheid om zich te laten verrassen door hetgeen in een verhaal opduikt.

In het spreken onder dergelijke omstandigheden kunnen schijnbaar op zichzelf staande klachten doorheen hun verwevenheid met het persoonlijk levensverhaal terug in beweging gebracht worden. Om een dergelijke weg af te leggen is het belangrijk om een luisterend oor te vinden, niet met het oog op het aangereikt krijgen van pasklare oplossingen, maar in een zoektocht naar particuliere antwoorden en keuzes die gedragen worden door een subjectief verlangen.
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Dominique Hubain

Carlo Deman

Vaddenhoek 49, 9700 Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Tel: 0475697628, Fax: -, BTW-nr: -
Kinderen en volwassenen kunnen bij mij terecht voor individuele
psychotherapie. De problemen kunnen erg verschillend zijn en daarom is het essentieel dat er in een eerste gesprek gezocht wordt naar de beste aanpak.
Wij doen dat samen, altijd in overleg.
Depressie of angsten, relationele problemen of bvb nagelbijten of bedwateren zijn heel verschillende dingen.
Een goed resultaat is gebaseerd op wederzijds vertrouwen.
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Carlo Deman

Karolien Smet (Groepsprakijk Silta)

Brugstraat 2, 9190 Stekene (Oost-Vlaanderen)
Tel: 0485/11.54.52, Fax: -, BTW-nr: -
Ik ben psycholoog en contextueel psychotherapeut.


Je kan bij mij terecht voor individuele therapie voor kinderen, jongeren en volwassenen en ouderbegeleiding.

Aanmeldingsklachten: angst, stress, depressie, psychosomatische klachten, identiteitscrisis, relatie-en contactproblemen, rouwverwerking, levens-en zingevingsvragen, adoptiegerelateerde problemen, traumaverwerking, opvoedingsadvies,...
Specifiek voor kinderen kan u ook terecht voor gedragsproblemen, problemen op school en problemen naar aanleiding van echtscheiding van de ouders.
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Karolien Smet (Groepsprakijk Silta)

Luca Littera

Ooilamstraat 36, 9000 Gent (Oost-Vlaanderen)
Tel: 0477/746344, Fax: -, BTW-nr: -
Werkdomein

1. Begeleiding/therapie voor volwassenen
2. Begeleiding/therapie voor adolescenten (vanaf 14 jaar) en hun gezin.

Na telefonisch contact wordt een verkennend gesprek gepland.

Methode
Volwassenen
Vanuit een klinisch psychologisch referentiekader bied ik individuele psychologische begeleiding en psychotherapie aan. Ik werk voornamelijk vanuit een Psychodynamische benadering.
We doorlopen samen een proces waarbij het mogelijk wordt om belangrijke gedachten en gevoelens te ervaren, te onderzoeken en te verwerken. Voor bepaalde problematieken zal tevens geput worden uit het Systeemtheoretisch en Cognitief-gedragstherapeutisch denken.

Adolescenten (vanaf 14 jaar) & hun gezin
Vanuit een klinisch ontwikkelingspsychologisch referentiekader wordt er afhankelijk van de vraag en de problematiek samen met het gezin en/of individueel met het kind gewerkt. Er wordt nagegaan hoe de verschillende gezinsleden de problematiek ervaren en hoe ze hiermee omgaan. Aan de hand van oudergesprekken, opvoedingsondersteuning (o.a. video-interactie begeleiding) en indien nodig individuele psychologische begeleiding van het kind wordt er samen gewerkt aan het creëren van een nieuw evenwicht in het gezin en een gevoel van welbevinden bij het kind.

Thema’s
Volwassenen
* Identiteitsproblemen
* Angst & stemmingsstoornissen (o.a. depressie en burn-out)
* Sociaal-emotionele problemen (o.a. rouwverwerking, moeilijkheden bij transitie, psychosomatische klachten, laag zelfbeeld en zelfwaarde)
* Persoonlijkheidsproblematiek
* Migratieproblematiek
* Verslaving

Adolescenten (vanaf 14 jaar) & hun gezin
* Emotionele problemen (rouwverwerking, depressieve klachten, angsten, laag zelfbeeld)
* Angst en stemmingsstoornissen
* Identiteitsproblematiek
* Hechtingsproblematiek
* Gedragsproblemen (hyperactiviteit, agressie)
* Verslaving


Bijkomende informatie
Nederlands & Italiaans

Lid van de Belgische Federatie van Klinisch Psychologen
Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen
Lid van de World Association for Infant Mental Health
Erkenningsnummer Psychologencommissie: 731108561
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Luca Littera

Janneke Coolen

Cedronbeekstraat 18, 9190 Stekene (Oost-Vlaanderen)
Tel: 037796927, Fax: -, BTW-nr: -
WERKDOMEINEN


• Individuele gesprekstherapie
• Relatietherapie
• Bondingpsychotherapie*
• EMDR**
• Mindfulness trainingen***

* Bondingpsychotherapie is een intensieve vorm van groepstherapie, waarin pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden in een veilige omgeving emotioneel kunnen worden herbeleefd en verwerkt (voor meer informatie zie: www.bondingpsychotherapie.be).
Er is een groepsbijeenkomst elke dinsdagavond 19.15 – 22.15 uur in Sint-Niklaas.

** EMDR is een kortdurende behandelmethode voor mensen die last blijven hebben van de gevolgen van traumatische ervaringen, zoals verkeersongevallen of gewelddelicten.

*** De kern van de mindfulnesstraining is aandachtig en zonder oordeel in het hier en nu leren zijn. Met het beoefenen van mindfulness krijg je een aantal instrumenten in handen die je helpen om op een andere manier om te gaan met stress, maar ook met angst, depressie of pijn. Door aandacht te geven aan het hier en nu, zonder oordelen, vecht je minder tegen deze problemen. In plaats daarvan raak je bevriend met je eigen ervaring, ook op moeilijke momenten, en vind je manieren om je problemen te aanvaarden, zodat ze in balans kunnen komen en mogelijk als vanzelf oplossen.
Trainingen van 8 weken starten 2x per jaar in Stekene. Voor meer informatie zie ook: www.silta.be


THEMA'S

Angst, stress, identiteitscrisis, psychosomatische klachten, depressie, rouwverwerking, levens- en zingevingvragen, relatie- en contactproblemen, adoptiegerelateerde problemen, traumaverwerking en opvoedingsadvies.


DOELGROEP

Volwassenen
Ouderen
Ouders en adolescenten
Koppels


PRAKTISCH

Consultaties uitsluitend op afspraak via de website, per e-mail of telefonisch maandag t/m woensdag tussen 8.00 u en 8.30 uur 's morgens
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Janneke Coolen

Aadem

Goedlevenstraat 195, 9041 Oostakker (Oost-Vlaanderen)
Tel: 00 32 0485 711362, Fax: -, BTW-nr: 0589905696
individuele psychotherapie voor jongeren en volwassenen

individuele mindfulnesstraining voor jongeren en volwassenen
individuele coaching voor jongeren en volwassenen
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Aadem

Psycholoog Jan Schrans

Waregemsestraat 80, 9771 Kruishoutem (Oost-Vlaanderen)
Tel: 0472 21 63 65, Fax: -, BTW-nr: -
In mijn praktijk help ik als psycholoog jongeren en volwassenen hun
relatieproblemen oplossen en hun psychologische problemen overwinnen.
Meer info: http://www.psycholoog-jovo.be/psycholoog.html
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Psycholoog Jan Schrans

CPM nv

Brusselsesteenweg 115, 9090 Melle (Oost-Vlaanderen)
Tel: 0475 55 75 91, Fax: -, BTW-nr: BE 420 050 976
Begeleiden van organisaties en individuën in het nemen van strategische
beslissingen.
Dit gaat van aantrekken van talent, evalueren en ontwikkelen van talent en dit in functie van de visie en strategie van de organisatie en indien nodig , met aanpassingen van deze organisatie.
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › CPM nv

Isabel Vanhecke

Baron Tibbautstraat 67, 9290 Berlare (Oost-Vlaanderen)
Tel: 0473238314, Fax: -, BTW-nr: BE0830716512
Website onbekend
Als klinische psychologe bied ik psychologische zorgverlening aan in de
brede zin van het woord (behandeling, begeleiding, diagnostiek, nazorg, ...) ten aanzien van wie een ieder die zich aandient met een hulpvraag: zowel kinderen, jongeren (en hun ouders), volwassenen als ouderen.

Mijn doelstelling is steeds kwalitatieve ‘zorg op maat’ te bieden, vandaar dat ik voor elke cliënt op zoek ga naar de aanpak die het beste aansluit bij zijn of haar vragen en noden.

Om een beeld te geven van de problematieken die in aanmerking komen, geef ik hier een niet-uitputtende opsomming: individuele problemen, relationele of seksuele problemen, opvoedingsproblemen, schoolse problemen of studieproblemen, gedragsproblemen, emotionele problemen, angstproblemen of angststoornissen, depressie en stemmingsstoornissen, cognitieve stoornissen, traumagerelateerde problematieken,…

Verder kunt u ook bij mij terecht voor psychodiagnostisch onderzoek t.b.v. indicatiestelling, advisering en eventuele verwijzing. Een psychologische testbatterij wordt steeds op maat gemaakt naargelang de vraag van het individu of opdrachtgever die inzicht wenst rond een bepaalde problematiek.

Tenslotte kunt u ook steeds beroep doen op mijn diensten als psychologisch deskundige bij een gerechtelijke of buitengerechtelijke expertise.

Ik werk binnen een praktijk voor psychologische zorg en expertise (Psychologisch Zorg- en Expertisecentrum Mutua Erubesco) en ben aangesloten bij de psychologencommissie onder erkenningsnummer 822109815. Ik ben lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP) en de Vlaamse Vereniging voor Expert Psychologen (CMLP).
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Isabel Vanhecke

«« « 2 3 4 5 6 » »»
Online casinoUw advertentie hier? Mail onsUw advertentie hier? Mail onsUw advertentie hier? Mail ons
Ik kwam, ik zocht, ik vond - Julius Caesar / 47 v.Chr. ;)


© JBB Media | Privacy